del 8 al 12 d'abril'19

SAC 2019
SETMANA D'ACTIVITATS COL·LECTIVES
L’objectiu de la SAC és la de dedicar uns dies a una altra vessant de l’educació musical que considerem tan important com la que portem a terme dia a dia. Volem incentivar la participació de tots els alumnes a través d’un intercanvi d’experiències que contribueixi a la seva formació musical des d’una altra òptica.

Per tal de fer-ho possible, del 8 al 12 d'abril substituirem les classes convencionals per activitats col·lectives diverses

TALLERS ESCÈNICS al voltant de la cantata OSSOS DE VIDRE


SONS ENCREUATS tallers d'improvisació instrumental


LA LILU I L'OU dirigit als més petits


AUDICIONS Nivell professional - Cant modern - Adults